İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği tarafından düzenlenen Türkiye 13. Vergi Kongresi 08-09 Nisan 2016 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Sultanahmet Prof.Dr.Nihat Sayar Kongre salonunda yapıldı.

Derneğimiz tarafından bu yıl 13.sü düzenlenen Kongre “Çanakkale Şehitleri ve Çanakkale’de Şehir düşen Yüksek Ticaretlilerin anısına” atfedildi.

Mezunlar Derneğimiz tarafından iki yılda bir düzenlenen kongrede ”Ekonomik Kalkınma ve Vergileme OECD ve Türkiye Karşılaştırması” konusu uzmanlar tarafından Türkiye 13. Vergi Kongresinde tartışıldı.

Üniversitemiz Sultanahmet Rektörlük binasında düzenlenen ve iki gün sürecek olan kongrenin açılışını Marmara Mezun Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sabri Tümer ve İSTİVAK Mütevelli Heyet Başkan Yardımcısı Saffet Açıkgöz yaptı. Oturumun açılış konuşmaları üniversitemiz İktisat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şahamet Bülbül, İşletme Fakültemizin Dekanı Prof. Dr. Nuran Cömert ve İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği Genel Başkanı Hikmet Kabuk tarafından yapıldı. Protokol konuşmalarını ise üniversitemizin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Bozlağan ile TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Nalbantoğlu yaptı.

Ekonomik Gelişmişlik ve Vergi Uygulamaları konulu ilk oturumun başkanlığını İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Başkanı Sezai Onaral yürüttü. Birinci oturumda; Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Daire Başkanı Faruk Gözübüyük, üniversitemiz öğretim üyelerinden Prof. Dr. Gülay Yılmaz ile Dr. Bumin Doğrusöz ve Ernst&Young Türkiye Başkanı Mustafa Çamlıca konuşma yaptı.

Türkiye’de Ekonomi Politikaları ve Vergi Uygulamaları konulu ikinci oturumun başkanlığını ise İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nazım Ekren yürüttü. İkinci oturumda ise; İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. S. Ateş Oktar, Yeminli Mali Müşavir Talha Apak, Mükellef Hakları Koruma Derneği Başkanı Oğuz Çetinkaya ve Vatandaşın Vergisini Koruma Derneği Denetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz konuşma yaptı.

OECD Ülkeleri ve Türkiye’de Yosulluk,Yolsuzluk,Rant Ekonomisi başlıklı üçüncü otorum 9 Nisan 2016 tarihinde,Marmara Üniversitesi eski Rektörlerinden Prof.Dr.Ömer Faruk Batırel başkanlığında başladı.Bu oturumda İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Dr.İzzettin Önder, Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr.Veysi Seviğ,TURMOB Genel Sekreteri Yücel Akdemir ve Gazeteci Yazar Nedim Şener sunum yaptılar.

Ulusal ve Küresel Boyutları ile Vergi,Muhasebe,Denetim İlişkileri ve kayıt dışılık konulu Dördüncü Oturum İSMMMO Başkanı Dr.Yahya Arıkan tarafından yönetildi.Konuşmacı olarak ise Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Cemal İbiş,KGK Uzmanı Mustafa Sözen,Vergi Müfettişleri Derneği İstanbul Şube Başkan Yardımcısı Ali Tahtacı ile PWC Türkiye Başkanı Haluk Yalçın yer aldı.

Son oturum da ise Derneğimiz Genel Başkan yardımcısı Yeminli Müşavir Mehmet Şahan başkanlığında Kongrenin Değerlendirmesi yapıldı.Bu bölümde Ankara Şubesi Başkanımız Davut Özdemir,İstanbul Şubesi Başkanımız Hayrettin Eryılmaz,Marmara Üniversitesi öğretim üyelerinden Osman Altuğ ile Gazi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof.Dr.Aziz Konukman konuşmavı olarak yer aldılar.

İki gün boyunca katılımın oldukça yüksek olduğu 13.vergi Kongresine katılan tüm konuşmacılara ve Düzenleme komitesi üyelerine Derneğimiz tarafından plaket takdim edildi.

Kongreye Marmara Üniversitesi kariyer merkezi koordinatörü Doç. Dr. Berat BIRFIN BİR ve mezunlar Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. İlknur Esen YILDIRIM ile Kurumsal İletişim Koordinatörü Doç.Dr. Şaziye ABDURRAHMANOĞLU da iştirak ettiler.

XIII.Vergi Kongresine destek veren Marmara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.M.Emin Arat’a, dekanlarımıza,Öğretim üyelerimize,Mezunlarımıza,Öğrencilerimize,İstanbul Üniversitesi İktisat fakültesi Mezunlar derneği ,Anadolu Üniversitesi Mezunlar derneği İstanbul Şubesi Başkan ve üyelerine,meslek mensuplarına teşekkür ederiz.

İki gün boyunca tüm kongreyi kamerayla çekim yaparak ve resim çekerek kayıt altına alan İktisadi dayanışmanın sahibi Nusret Sümer’e ve Personelimize teşekkür ederiz.

Başta düzenleme komitesi üyeleri olmak üzere Genel Merkez, İstanbul,Ankara,Giresun Şubesi Başkan ve Yönetim ve Denetim kurulu üyelerine,İstivak yetkililerine, sunumları gerçekleştiren Genel merkez Yönetim Kurulu Üyeleri Semiha Sevimsoy ve Bülent Doğu’ya katkıları ve ilgileri nedeniyle teşekkür ederiz.