İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İİBF mezunlar Derneği Eşgüdüm Toplantısı ,Genel Merkez,İstanbul Şubesi,Ankara Şubesi,Giresun Şubesi ,Marmara Üniversitesi Dernekler Federasyonu ve İstivak Vakfı’nın Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin katılımıyla 10 Nisan 2016 pazar günü Marmara Lokali’nde gerçekleştirildi.

Toplantının ilk bölümünde İstanbul Şube Başkanı Hayrettin ERYILMAZ,Ankara Şube Başkanı Davut ÖZDEMİR,Giresun Şubesi başkanı M.Talip GÜLEN ve İSTİVAK Vakfı Başkan yardımcısı Nurdan SİRMAN geçmiş bir yılın etkinlikleri ve çalışmaları ile ilgili bilgi sundular.İkinci bölümde önceki Eşgügüm toplantısında kurulan komisyonların çalışmaları değerlendirildi. Son oturumda ise gelecek döneme ilişkin öneriler gündeme getirildi.

Yapılan eşgüdüm toplantısında tüm katılımcılar söz alarak Dernek faaliyetleri hakkında görüş ve önerilerini dile getirdiler.

Toplantıyı Genel Başkan Hikmet Kabuk yönetti.