İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Derneği Genel Merkezi; 42. Olağan Genel Kurulu’nu İstanbul YMM Odası’nda gerçekleştirdi…

İstanbul YMM Odası konferans salonunda gerçekleştirilen genel kurula 142 Genel Merkez Kongre Delegesi ve Mevcut Yönetim ile konuklar katıldı.

Genel Başkan Hikmet Kabuk üye yeter sayısı bulunduğunu belirterek kongreyi açtı ve kendisine iletilen teklif doğrultusunda Ziya Disanlı başkanlığındaki divan heyeti oy birliği ile seçildi.

Divan Başkanı Genel Merkez 42. Olağan Kongresi’ni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın hep birlikte okunması ile başlattı. Ve gündem maddelerine geçildi. Gündeme ek olarak Ankara ve Giresun şubelerinin çalışma mekânı alma yetkisi teklifi değerlendirildi. Oy birliği ile gündemin yedinci maddesi öncesi görüşülmesi oy birliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulu çalışma ve hesap raporu delegelere önceden dağıtılmış olması dolayısıyla okunmuş sayıldı. Ancak genel Başkan Hikmet Kabuk ayrıntılı konuşmasında her konuda Genel Kurulu bilgilendirildi.  Eski Genel Başkanlardan Sabri Tümer, Vakıf Başkanı Nazım Topal, Ankara Şube Başkanı Davut Özdemir genel Kurula hitap ettiler. Giresun Şube Başkanı Talip Gülen konuşmacı yoğunlu dolayısıyla hakkını kullanmadı.

Hesap ve  Denetim Kurulu Raporunu ise Denetim Kurulu adına Mustafa Karsavuran sundu. Raporların sunumunun ardından leyhte ve aleyhte konuşmalara geçildi.

Raporlara ilişkin leyhte ve aleyhte konuşmalara geçildi. Genel Kurul delegeleri raporların rakamsal değerleri üzerinden değerlendirmeler yaptılar ve tassarufa gidilmesi gerektiğini belirttiler. Konuşmacılar seksen yıllık derneğin geçmişine şanına yakışır biçimde iddia ortaya koyup kamuoyu ile paylaşması gereğini dillendirdiler. On binin üzerinde mezun üyesi bulunan camianın kenetlenerek yola devam etmesini savundular. Yıllarını derneğe vermiş geçmiş dönem başkanlar, hocalar ve yöneticiler dünü ve bu günü değerlendirip, dernek ve ülke geleceğine yönelik tavır alınacak noktaları ortaya koydular. Anlamlı saptamalarda bulundular. Aidat ve aidiyet kapsamında görüşler ileri sürdüler.

Gelecek yıl Bütçesinin de görüşülüp oy birliğiyle kabulünün ardından şubelerin de yer ve mekân alma yetkisi teklifi görüşüldü. Leyhte ve aleyhte görüş bildiren konuşmalardan sonra genel kurul oybirliği ile yönetimlere bu yetkiyi verdi.

Gündemin tamamlanması sonrasında seçimlere geçildi. Mustafa Karsavuran’ın Genel Başkanlığında tek liste ile seçimlere gidildi. Seçim öncesi genel kurulda yeni yönetimin asıl ve yedek üyeleri haziruna tanıtıldı.

Tanıtım sonrası oy verme işlemi ile Genel Kurul tamamlandı. Kongrede yeni Genel Merkez Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri, Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ve Haysiyet Divanı asıl ve yedek üyeleri ile federasyon delegeleri iki yıllığına seçilmiş oldular…