18 Kasım 2021 tarihinde İSTİVAK , İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üni. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Mezunları Vakfı Başkanı Sayın Nurdan Sirman, Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa Harputluoğlu ve Genel Sekreter Sayın Yusuf Süleyman Karadağ, Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dekanı Sayın Prof.Dr.Hakan Yıldırım’ı makamında ziyaret ettiler. Vakıf ve Fakülte iletişiminin daha da iyileştirilmesinin öğrenciler ve mezunlar açısından önemi vurgulan ziyarette, ortak projeler hazırlanması konusunda görüşüldü.
Mezunlarımızın hem birbirleriyle hem de öğrencilerimizle etkin bir iletişim ve işbirliği ağı kurması ve bu sayede üniversite aidiyet kavramının hep canlı kalması adına çalışmalar yapılması ortak projeler hazırlanması konusunda görüş birliğine varıldı.

İlgili Yazılar