Fevzi Turan

1941 yılında Sürmene’de doğdum. Erzurum Ticaret Lisesinden 1959 yılında mezun oldum ve aynı yıl İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisine girdim. Akademinin ilk öğrencilerindenim. 1964/Şubat döneminde akademiyi ve 1966 yılında da askerlik görevini bitirdikten sonra Sosyal Sigortalar Kurumu’nda göreve başladım.

1967 yılında açılan Müfettişlik sınavını kazanarak aynı kurumda müfettiş muavini, müfettiş ve başmüfettiş olarak görev yaptım. Çalışma hayatımın son yedi yılını SSK Başkanlığı Sigorta Teftiş Kurulu İstanbul 2 Nolu Grup Başkanı olarak tamamladım.

2002 yılında emekli oldum. Değişik yıllarda mezunlar derneğinde ve vakıfta yönetim ve denetim kurulu üyesi olarak görev yaptım.

İstivak’ın kurucu mütevelli heyeti üyesiyim.