Aliye Şahan

Ankara’da doğmuş, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlamıştır.
Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Muhasebe ve Finansman Bölümü 1983 yılı mezunudur.
31.10.1983 tarihinden, emekli olduğu 31.01.2012 tarihine kadar, T. İş Bankası A. Ş. Finansal Analiz Bölümünde çalışmış, Avrupa Birim Müdürü olarak emekli olmuştur.
Emekli olduktan sonra, muhtelif sosyal sorumluluk projelerinde görev alan Aliye Şahan, İstanbul Yüksek Ticaret ve Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Mezunları Derneğinin düzenlediği eğitimlerde, öğrencilerimize ve mezunlarımıza Mali Tablolar Analizi eğitimlerini hazırlamış ve aktarmıştır.
Evli ve bir çocuk annesidir.