MARMARA ÜNİVERSİTESİ MEZUN DERNEKLERİ FEDERASYONU  YÖNETIM KURULU TOPLANTISI
Saffet Açıkgöz(Başkan Yard.) , Nurdan Sirman(Genel Sekreter), Ceyda Tüfekçi(Sayman), Lütfü Ersoy(Denetim Kurulu Bşk.), Mümtaz Dağtekin(Denetim Kurulu Üyesi) in KATILIMLARI İLE 10 EKİM 2019 TARİHİNDE SAAT 18.00 LOKALİMİZ DE YAPILDI .